Thay đổi thư mục chia sẻ dữ liệu giữa NoxPlayer và máy tính

NoxPlayer có thể thay đổi vị trí lưu trữ dữ liệu khi chia sẻ file giữa máy tính và giả lập một cách khá đơn giản. Nếu bạn chưa biết thì có thể tham khảo bài hướng dẫn dưới đây của Download.com.vn.