Thanh niên chạy xe máy bay lộn vòng vì tông vào đống đá