Thả một quả bóng bowling xuống lưỡi rìu từ độ cao 45m? và cái kết ...