Cách tạo cuộc trò chuyện bí mật trên Viber - Tính năng chat tự hủy - Secret Chats

Viber vừa mới cập nhật tính năng chat tự hủy (Secret Chats) khá độc đáo, cho phép người dùng khởi tạo cuộc trò chuyện tự hủy sau một khoảng thời gian do bạn chọn trước. Cuộc hội thoại bí mật sẽ được mã hóa đầu cuối, đảm bảo tính riêng tư cho người dùng.