Cách tải toàn bộ Album ảnh trên Facebook - Tải Album ảnh Facebook

Thay vì phải chọn từng ảnh để tải xuống máy tính, giờ đây người dùng Facebook có thể tải toàn bộ Album chỉ với vài thao tác rất đơn giản. Tính năng tải Album ảnh được tích hợp sẵn trong từng Album, chỉ cần thực hiện theo video là có thể sở hữu toàn bộ ảnh trên Facebook của mình.