Bắt chước hành vi con người, chú chó anh hùng cứu giun đất thoát khỏi mặt đường nóng