Sao lại đánh nhau ở giữa đường thế này, nguy hiểm quá!