Ronaldo đã bị các đồng đội trêu chọc vì một pha đỡ bóng hỏng vô duyên