Rợn người cảnh lôi cổ trăn khổng lồ ra khỏi thùng ở Thái Lan