Renaissance level in Stickman 2D™: Evolution

Stickman 2D: Evolution là game vẽ người quen được phát hành bởi ProtoGears Interactive. Game Stickman 2D: Evolution với cách chơi khá thú vị và mới lạ với hình ảnh nhưng người que mang đậm ký ức tuổi thơ.