Phi đội gà bay - Phim Chicken Run trên Android

Phi đội gà bay là một bộ phim hoạt hình được sản xuất ở xưởng phim Aardman Animations năm 2000. Trong tiếng Anh, cụm từ Chicken run còn có nghĩa là "trại gà".