Phan Đăng Nhật Minh giành 110 điểm phần Khởi động thi Olympia