Ôtô đánh lái 'xuất thần' tránh xe máy sang đường như trong phim