Ông bố nhờ xe cảnh sát dẫn đường đưa con tới bệnh viện