Nung vỏ lon nóng chảy rồi đổ vào cát, chỉ 5 phút sau chứng kiến cảnh tượng tuyệt vời xảy ra!!!