Nữ tài xế đạp nhầm chân ga, ô tô lao như tên lửa vào cửa hàng đông người