Những thành viên đón Giáng sinh này thật đáng yêu!