Nhảy khỏi xe tải, tài xế Mỹ thoát cú đâm của tàu hỏa