Người đàn ông và khả năng uốn dẻo như phim kinh dị trên đường phố