Người đàn ông phải ngồi trên thang vì bị đàn chó đói 'bao vây'