Người đàn ông liên tục la hét như trẻ con khi bác sĩ chuẩn bị tiêm