Ngâm mình trong 1250 chai tương ớt và cái kết khó thốt thành lời