Video: Phi thuyền Cassini thực hiện thành công hành trình bay vòng quanh Sao Thổ

Cách đây vài giờ đồng hồ, NASA đã thử nghiệm thành công hành trình phi thuyền Cassini bay vòng quanh Sao Thổ. Phi thuyền Cassini–Huygens là một phi vụ tàu không gian robot hợp tác bởi NASA/ESA/ASI với nhiệm vụ nghiên cứu Sao Thổ và các vệ tinh tự nhiên của nó.