Multilingual Dictionary Linguee - Từ điển đa ngôn ngữ Linguee

Linguee for Android là ứng dụng từ điển song ngữ hữu ích cho tất cả những ai đang học tiếng nước ngoài và cần một công cụ để hỗ trợ việc học ngôn ngữ mới. Linguee hiện đang là một trong những giải pháp tra cứu từ vựng đa ngôn ngữ nổi bật nhất hiện nay, trong so sánh với Oxford và Cambridge.