Một phút nhảy dây phá kỷ lục Guinness của học sinh Nhật Bản