Me Books App - Kho eBook miễn phí cho bé yêu

Khám phá kho sách, truyện tranh và truyện kể đêm khuya cho bé với ứng dụng Me Books for iOS. Me Books cho phép truy cập miễn phí từ iPhone, iPad, iPod Touch kèm 1 số gói IAP miễn phí hoặc bất phí (không bắt buộc).