Màn rượt đuổi ngạt thở giữa bầy sói trắng và thỏ trắng