Màn ảo thuật kinh điển làm biến mất tượng Nữ thần Tự do của David Copperfield