Mải nhìn điện thoại, nam thanh niên lao thẳng xe máy vào đầu ô tô