Hướng dẫn tính thâm niên công tác trong Excel

Bạn muốn tính tổng số thời gian công tác của nhân viên trong công ty thông qua bảng tính Excel. Bạn làm công tác Hành chính nhân sự trong công ty bạn đã biết hết được các hàm trong Excel, đôi khi vẫn gặp phải một số công thức tính toán khiến bạn đau đầu? Dữ liệu để có thể tính chính xác đến từng ngày của hàng trăm nhân viên mà chỉ cần đến một thao tác tính.