Lốp 30.000 USD của những chiếc xe tải khổng lồ được vá như thế nào