Life is Strange Before the Storm Gamescom Launch Trailer

Life is Strange: Before the Storm là phiên bản tiếp theo của dòng game cùng tên được Square Enix phát hành lần đầu vào tháng 1/2015.