Liều mạng nhảy qua 2 toà nhà cao gần 100m chỉ để thoả mãn đam mê