LEGO Star Wars The Force Awakens Gameplay Walkthrough Part 1 (LEGO Force Awakens Gameplay Part 1)

LEGO Star Wars: The Force Awakens là game cuộc chiến giữa các vì sao được ăn theo bộ phim nổi tiếng cùng tên. Hiện nay game LEGO Star Wars: The Force Awakens đang phát hành giảm giá đến 49% trên Steam với hình ảnh khá vui nhộn.