Cá 'khổng lồ' bất ngờ kéo người đàn ông xuống biến