Kinh hoàng cảnh nắn lại khớp cho cầu thủ ngay trên sân