Kinh hãi xe container bị lật ngang trên đường vì vào cua gấp