Không còn từ nào để mô tả được về tài năng của anh chàng này nữa