Không có tiền, con quạ ăn cắp thẻ tín dụng của hành khách để mua vé tàu