Khoảnh khắc hạnh phúc tột độ của cậu bé mất cả chân tay lần đầu tiên được chạy