iQB Moon 8.0 - Ngân hàng câu hỏi theo mô hình iQB.net

iQB Moon là phần mềm đầu tiên được xây dựng theo mô hình iQB.net. Cho phép người dùng truy cập trực tiếp vào kho 31 cơ sở dữ liệu ngân hàng câu hỏi các môn học một cách dễ dàng hơn bao giờ hết.