Independence Day: Extinction Trailer- Get it on iOS App Store and Google Play! - Game xây dựng quân sự độc đáo

Cùng bước vào một sân chơi xây dựng căn cứ quân sự thú vị trên di động qua sân chơi hành động chiến thuật mang tên Independence Day: Extinction đến từ hãng ứng dụng Linekong US.