Hướng dẫn theo dõi tuyến xe bus Hà Nội trên Tìm Buýt

Hiện nay xu hướng sử dụng các phương tiện giao thông công cộng ở Việt Nam đang dần tăng lên, một phần do hệ thống giao thông công cộng đã dần hoàn thiện và các chính sách khuyến khích sử dụng phương tiện giao thông công cộng để giảm tắc đường, ô nhiễm môi trường.