Hơn 1.000 robot nhảy múa lập kỷ lục thế giới ở Trung Quốc