Hóa ra đây là cách để mèo chui qua khe cửa hẹp đấy