Hãy xem anh chàng này giải 8 khối rubik ở dưới nước Kỉ lục thế giới