Hàng ngàn con cá nhảy khỏi mặt nước tấn công ngư phủ