Hai 'bà cụ non' tâm sự về sự khắc nghiệt của cuộc sống