Google Wifi cho Android - Ứng dụng kiểm soát bộ thu phát wifi của Google

Ứng dụng Google Wifi cho phép người dùng thiết lập và kiểm soát các điểm phát của Google Wifi oặc OnHub ngay trên thiết bị Android. Phần mềm được cung cấp hoàn toàn miễn phí trên Android 4.0.3 trở lên.