Cách ghim video trên trình duyệt Cốc Cốc

Ghim video trên trình duyệt Cốc Cốc giúp bạn vừa xem video, vừa duyệt web, lướt Facebook một cách dễ dàng. Bạn có thể tùy chỉnh kích thước video, ghim nhiều video dễ dàng.